Mục đích cuối cùng ASEAN hướng tới là:...

Mục đích cuối cùng ASEAN hướng tới là:

4
Mục đích cuối cùng ASEAN hướng tới là:
xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền văn hóa, kinh tế- xã hội phát triển thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên đoàn kết vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tố chức quốc tế khác

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đoàn kết vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP