Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN...

Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng n...

0
Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng nội là gì?
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa. Nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Tiến hành công nghiệp hoá nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để sản xuất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP