My Tam is a pop star She has...

My Tam is a pop star. She has many famous songs.

0
My Tam is a pop star. She has many famous songs.
My Tam, who has many famous songs, is a pop star.My Tam, that has many famous songs, is a pop star.My Tam, whose has many famous songs, is a pop star. My Tam, which has many famous songs, is a pop star.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
My Tam, who has many famous songs, is a pop star.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP