Năm 1928 Hội Việt Nam Cách mạng thanh...

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương "vô ...

0
Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hóa” nhằm
tuyên truyền, vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân. tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Hội ở trong nước rèn luyện sự chịu đựng gian khổ cho các hội viên giúp đỡ công nhân làm việc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: sgk 12 trang 84, suy luận. Cách giải: Năm 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cũng sinh hoạt và hoạt động với công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Chọn đáp án: A

tuyên truyền, vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP