Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của nước...

Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nước ta là 32.441 triệu USD, kim ng...

0
Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nước ta là 32.441 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 36.978 triệu USD. Số liệu nào sau đây chưa chính xác?
cán cân xuất nhập khẩu là 4.537 USD tỉ lệ xuất nhập khẩu là 87,7% nước ta nhập siêu 4.537 triệu USDcơ cấu xuất nhập khẩu là 46,7% và 53,3%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
cán cân xuất nhập khẩu là 4.537 USD

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP