Năng suất lao động trong ngành đánh bắt...

Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta còn thấp do

-1
Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta còn thấp do
nguồn lợi thủy sản ngày càng bị suy giảm.công nghiệp chế biến còn chậm phát triển.người dân chưa có nhiều kinh nghiệm đánh bắt.phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phương tiện đánh bắt chậm được đổi mới  

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP