Natri phát ra bức xạ màu vàng có...

Natri phát ra bức xạ màu vàng có bước sóng 0,59 μm. Biết hằng số Plăn...

0
Natri phát ra bức xạ màu vàng có bước sóng 0,59 μm. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và điện tích êlectron e = 1,6.10-19 C. Năng lượng phôtôn của bức xạ nói trên là
2,3 eV.2,2 eV2,1 eV2,0 eV.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-2
Đáp án đúng của câu này là:
2,1 eV

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-2
K có lời giải à ?????????

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP