Ngày 8 - 9 - 1945 Chủ tịch...

Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bìn...

2
Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ đểthực hiện nhiệm vụ gì?
Cải cách giáo dục. Khai giảng các bậc học.Chống giặc dốt. Bổ túc văn hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Chống giặc dốt.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP