Ngay từ năm 1936 Đảng Cộng sản Đông...

Ngay từ năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương thành ...

0
Ngay từ năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi:
Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương Mặt trận dân chủ Đông Dương Mặt trận Việt Minh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP