Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân...

Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri, phản ứng sinh ra hạt α (\...

0
Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri, phản ứng sinh ra hạt α (\[_{2}^{4}He\]) và hạt X: \[_{1}^{1}p+\,_{4}^{9}Be\,\,\to \,\,_{2}^{4}He+\,_{Z}^{A}X\]. Biết rằng hạt nhân Beri ban đầu đứng yên, proton có động năng Kp = 5,45 MeV. Vận tốc của hạt vuông góc với vận tốc proton và động năng của hạt là K = 4,00 MeV. Trong tính toán lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối của chúng (tính theo đơn vị u). Năng lượng do phản ứng toả ra là
3,500 MeV.2,125 MeV.3,125 MeV.2,500 MeV.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2,125 MeV.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP