Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên...

Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính d...

0
Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP