Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến...

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào ...

0
Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926-1929?
Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị.Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc.Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP