Nguyên nhân quyết định thắng lợi của Cách...

Nguyên nhân quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là

0
Nguyên nhân quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là
Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng thành công.dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yếu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc.có sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua thực tiễn đấu tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP