Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong...

Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chi...

0
Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là”
Do cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp đã tác động mạnh mẽ về kinh tế và xã hội nước ta. Do nhãn quan chính trị sắc bén và những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đặt ra cho lịch sử dân tộc cần phải giải quyết. Các tầng lớp nhân dân ta không cam chịu bị chế độ thực dân Pháp cai trị, bóc lột.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đặt ra cho lịch sử dân tộc cần phải giải quyết.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP