Nhận định đúng nhất cho bảng số liệu...

Nhận định đúng nhất cho bảng số liệu trên là

0
Nhận định đúng nhất cho bảng số liệu trên là
Tỷ lệ gia tăng tự nhiên nước ta từ 1960 – 2014 trước tăng, sau giảm. Sổ dân nước ta từ 1960 đến 2014 tăng chậm. Số dân nước ta từ 1960 đến 2014 tăng nhanh. Số dân tăng, tỷ lệ gia tăng tự nhiên giảm và có biến động.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Số dân nước ta từ 1960 đến 2014 tăng nhanh.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP