Nhận định nào sau đây không đúng về...

Nhận định nào sau đây không đúng về các miền địa lí tự nhiên của nước...

0
Nhận định nào sau đây không đúng về các miền địa lí tự nhiên của nước ta?
So với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mùa khô sâu sắc hơn. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là miền đầu tiên của nước ta đón nhận khối khí lạnh từ phương bắc tràn về. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là miền chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy nhất nước ta có đủ ba đai cao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là miền chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP