Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách...

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam...

0
Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?
Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng phương pháp bạo lực.Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP