Nhận xét nào dưới đây về phong trào...

Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau...

0
Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930 là không đúng?
Phong trào diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau. Phong trào đã thu hút đông đảo các giai cấp, tầng lớp tham gia. Phong trào diễn ra theo hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản. Phong trào diễn ra quyết liệt, với hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phong trào diễn ra quyết liệt, với hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP