Nhận xét nào sau đây không đúng với...

Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?

0
Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?
Tổng số lao động năm 2014 lớn hơn năm 2005. Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất. Tỉ lệ lao động khu vực dịch vụ tăng nhanh. Tỉ lệ lao động khu vực công nghiệp – xây dựng tăng chậm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP