Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các...

Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Nhiệt phân muối nitrat của các kim loại mạnh (trước Mg) tạo muối nitrit và khí oxi.

Nhiệt phân muối nitrat của các kim loại từ Mg đến Cu tạo oxit tương ứng, NO2 O2.

Nhiệt phân muối nitrat của các kim loại sau Ag tạo kim loại, NO2 O2.

chọn B.

KNO2, O2.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP