Nội dung nào dưới đây không nằm trong...

Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương...

0
Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 11 - 1939?
Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP