Nội dung nào không phải là mục đích...

Nội dung nào không phải là mục đích của ta trong chiến dịch Biên giới...

0
Nội dung nào không phải là mục đích của ta trong chiến dịch Biên giới năm 1950?
Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Khai thông biên giới Việt - Trung. Tiêu diệt bộ phận sinh lực địch.Buộc Pháp phải thay đổi chiến lược đánh ta.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Buộc Pháp phải thay đổi chiến lược đánh ta.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP