Nội dung nào sau đây biểu hiện bất...

Nội dung nào sau đây biểu hiện bất bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

0
Nội dung nào sau đây biểu hiện bất bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
Pháp luật yêu cầu với các tài sản có giá trị khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ, chồng. Người chồng giao hẳn mọi công việc trong gia đình cho người vợ đảm nhiệm. Vợ chồng có quyền về tài sản riêng. Vợ, chồng có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và giáo dục con cái.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Người chồng giao hẳn mọi công việc trong gia đình cho người vợ đảm nhiệm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP