Nội dung nào sau đây phản ánh đúng...

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thái độ của triều đình nhà Nguyễn ...

0
Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp những năm giữa thế kỉ XIX?
Triều đình do dự không dám đánh Pháp.Triều đình ra sức đàn áp phong trào đấu tranh của các sĩ phu.Triều đình kiên quyết đánh Pháp nhưng không tập hợp quần chúng.Triều đình cùng nhân dân đồng lòng đánh thực dân Pháp xâm lược.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Triều đình do dự không dám đánh Pháp.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP