Our Spanish teacher would prefer us spending more...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the und...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part needs correction in each of the following questions.
Our Spanish teacher would prefer us spending more time in the laboratory practicing our pronunciation.
usspendingin thepracticing

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
spending

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP