Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá ancol đơn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là A. CH3-CHOH-CH3. B. CH3-CH2-CHOH-CH3. C. CH3-CO-CH3. D. CH3-CH2-CH2-OH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MY = 58 —> CH3-CO-CH3 X phải là ancol bậc II: CH3-CHOH-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP