Oxi hoá ancol etylic với O2 trong điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá ancol etylic...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá ancol etylic với O2 trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm anđehit, axit, ancol dư và nước. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 6,272 lít H2 (đktc). Trung hoà phần 2 bằng dung dịch NaOH 2M thấy hết 120 ml. Vậy % ancol etylic bị oxi hóa thành axit là A. 42,86%. B. 66,7%. C.85,7%. D. 75%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
C2H5OH + 0,5O2 —> CH3CHO + H2O a………………………………a…………a C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O b…………………………..b………….b nAncol dư = c nH2 = (a + b)/2 + b/2 + c/2 = 0,28 (1) nNaOH = b = 0,24 (1) —> nC2H5OH ban đầu = a + b + c = 0,28.2 – b = 0,32 —> %C2H5OH bị oxi hóa thành axit = 0,24/0,32 = 75%

Gửi 1 năm trước

1
tại sao nH2 lại tính thêm a của ch3cho vậy ạ – Diệp Thanh Hoàng1 tháng trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP