She had worked as a MC Master of...

She had worked as a MC (Master of Ceremonies) for VTV3 for 5 years be...

0

She had worked as a MC (Master of Ceremonies) for VTV3 for 5 years before she retired and lived on a big farm in the North of Vietnam.

had workeda MCretired on

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a MC

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP