People need to communicate in order to _______...

People need to communicate in order to _______.

0
People need to communicate in order to _______.
create language barriersbe picturesque and exactkeep from reading with their fingertipsexpress thoughts and feelings

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
express thoughts and feelings

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP