Peter: “Could you fill it up please?” Ivan:...

Peter: “Could you fill it up, please?” Ivan: “”

0
Peter: “Could you fill it up, please?” Ivan: “”
Sure. Shall I check the oil as well?Not at all. I’ll fill the oil for you.Certainly. My job is to fill in the application.Where? Of course not.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Not at all. I’ll fill the oil for you.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP