Phần lớn số học viên được Nguyễn Ái...

Phần lớn số học viên được Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại các lớp huấn luy...

0
Phần lớn số học viên được Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu (Trung Quốc) đều
đi học tại trường Đại học Phương Đông ở Mátxcơva.bí mật về nước để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân đấu tranh.bí mật về nước để xây dựng các cơ sở ở trong nước.tiếp tục hoạt động và học ở Trường Quân sự Hoàng Phố.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bí mật về nước để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân đấu tranh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP