Phát biểu không chính xác là...

Phát biểu không chính xác là

0
Phát biểu không chính xác là
Sự xen phủ trục tạo thành liên kết σ, sự xen phủ bên tạo thành liên kết π. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP