Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao độn...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn, bỏ qua lực cản của môi trường.
A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
C. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ giảm khi giảm biên độ dao động.
D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

C sai vì Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ giảm khi gia tốc trọng trường tăng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP