Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu vàng ứng ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56µm. Trong phổ hấp thụ của
natri;
A. Thiếu vắng sóng của bước sóng λ = 0,56µm; B. Thiếu mọi sóng với các bước sóng λ > 0,56µm;
C. Thiếu mọi sóng với các bước sóng λ < 0,56µm;
D. Thiếu tất cả các sóng khác ngoài sóng λ = 0,56µm;

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

phát bức xạ nào thì hấp thụ bức xạ ấy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP