Phát biểu nào sau đây là sai? A...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây là sai? A. Trong chân k...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định..
B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ
C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

trong chân không, bước sóng của ánh sáng giảm khi đi từ đỏ đến ánh sáng tím. vì thế câu c là sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP