Phát hiện nhận định sai: Quang phổ vạch...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Phát hiện nhận định sai: Quang phổ vạch hấp t...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Phát hiện nhận định sai: Quang phổ vạch hấp thụ của hai ánh sáng khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ trong nguyên tử của hai nguyên tố đó tồn tại:
A. Những trạng thái dừng nhất thiết ở cùng mức năng lượng.
B. Quang phổ vạch phát xạ của hai nguyên tố đó cũng có thể có những vạch có cùng bước sóng.
C. Những trạng thái dừng có thể có cùng mức năng lượng.
D. Những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

nhận xét các đáp án:
các nguyên tố khi ở trạng thái kich thích bức xạ photon và trở về trạng thái có mức năng lượng thấp hợn,những bức xạ đó chính là quang phổ của các nguyên tố
a.phát biểu sai,vì những trạng thái dùng không nhất thiết ở cùng mức năng lượng
b.phát biểu đúng ,vì có thể những vạch tối trùng nhau đó là những bức xạ không nhìn thấy đợc ,nên bức xạ đố sẽ có cùng bước sóng
c.phát biểu đúng ,vì tương tự b lúc đó những trạng thái đùng có thể cùng mức năng lượng
d.phát biểu đúng ,vì tương tự b và c những cặp trạng thái dùng có cùng hiệu năng lượng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP