Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối...

Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

0
Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
một phong trào yêu nước mang tính tự giác của nhân dân. một phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến . một cuộc khởi nghĩa nông dân tự phát. một phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân theo khuynh hướng phong kiến

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: suy luận Cách giải:

Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến do: vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh, mục tiêu thiết lập lại ngôi vua. Tuy nhiên, khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào vẫn tiếp tục phát triển và lan rộng, thu hút ngày càng đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào Cần Vương cũng là phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến cuối cùng của nhân dân Việt Nam đã thất bại.

một phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến .

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP