Phong trào chống thuế ở Trung Kì năm...

Phong trào chống thuế ở Trung Kì năm 1908 không chứng tỏ

4
Phong trào chống thuế ở Trung Kì năm 1908 không chứng tỏ
vai trò của các sĩ phu yêu nước tiến bộ đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc.hệ quả xã hội từ chính sách thuế khóa, bắt phu của thực dân Pháp ở Đông Dương.hai xu hướng bạo động và cải cách đã chuyển hóa lẫn nhau khi đi vào quần chúng.tinh thần và khả năng cách mạng to lớn của nông dân Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Sử Liên trường THPT - Nghệ An - lần 2 - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
hai xu hướng bạo động và cải cách đã chuyển hóa lẫn nhau khi đi vào quần chúng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP