Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa...

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được thực dân Pháp du nhập vào ...

0
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được thực dân Pháp du nhập vào Việt Nam qua những cuộc khai thác thuộc địa có đặc điểm gì?
Du nhập đầy đủ và toàn diện. mang hình thái phong kiến - thực dân. Mang hình thái thực dân.Trú trọng phát triển công nghệ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Phương pháp: phân tích, đánh giá.
Cách giải: Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực đời sống và kinh tế xã hội.
>Kinh tế phong kiến ở Việt Nam có sự chuyển biến, đó là nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến phát triển hay nói cách khác là nền kinh tế mang hình thái phong kiến – thực dân. Chọn đáp án: B
mang hình thái phong kiến - thực dân.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP