Phương trình hóa học nào sau đây sai?...

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

0
Phương trình hóa học nào sau đây sai?
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O.Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O.2Fe + 3Cl2 → 2FeCl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
D sai vì: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP