Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?...

Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tơ nilon-6.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP