Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống...

Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)...

0
Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiếnchống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam có điểm gì khác nhau?
Lấy đấu tranh quân sự làm yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh.Cách thức kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.Kết hợp giữa sức mạnh truyền thống của dân tộc với sức mạnh hiện tại.Huy động mọi nguồn lực để tạo nên sức mạnh giành thắng lợi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cách thức kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP