Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam...

Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến s...

0
Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 ?
Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP