Quang phổ liên tục...

Quang phổ liên tục

0
Quang phổ liên tục
phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phátphụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phátphụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phátkhông phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP