Quang phổ liên tục của một vật...

Quang phổ liên tục của một vật

0
Quang phổ liên tục của một vật
không phụ thuộc vào cả bản chất và nhiệt độ của vật phát sáng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật phát sángchỉ phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật phát sáng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật phát sáng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP