Question 44: plants animals survive oxygen A Neither...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 44: plants/animals/survive/ oxygen. A. N...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 44: plants/animals/survive/
oxygen.
A. Neither plants nor animals can survive having
oxygen.
B. Neither plants or animals can survive without
oxygen.
C. Neither plants nor animals can survive without
oxygen.
D. Not plants nor animals can survive with no oxygen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP