Rót từ từ dung dịch HCl vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Rót từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 ta có đồ thị sau Hấp thụ một lượng dư CO2 vào dung dịch X thu được dung dịch Y chỉ chứa NaHCO3. Cho Y tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được khối lượng kết tủa là: A. 20 gam B. 25 gam C. 30 gam D. 40 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP