Rót từ từ V lít dung dịch HCl...

Rót từ từ V lít dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch NaAlO2 0,2M. ...

0
Rót từ từ V lít dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch NaAlO2 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
0,50.0,05.0,10.0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,50.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP