Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo...

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian sau 1. Chủ ...

0
Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian sau
1. Chủ trương “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên sáng lập báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương cộng sản đảng thành lập.
3,1,2,4.2,1,4,3 2,1,3,4.1,2,3,4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2,1,4,3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP