Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ...

Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian. 1. Dự Đại hội lần thứ ...

0
Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian.
1. Dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.
2. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.
3. Đọc Bản Sơ thảo luận cượng của Lê-nin.
4. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập.
1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 4. 3, 2, 1, 4.2, 1, 3, 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3, 2, 1, 4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP